Gunde Coachar: Århundradets lopp

Gunde Coachar: Århundradets lopp

VILLKOR OCH TÄVLINGSREGLER:

Genom att delta i tävlingen godkänner och accepterar du dessa tävlingsregler och tävlingsvillkor.

Medverkande får skicka in max ett bidrag per person. Tävlingen är öppen till och med den 12 december 2021. Därefter kommer en jury att välja ut tre vinnare.

Juryn består av Gunde Svan; Johan Eriksson, VD på Vasaloppet; Lars-Petter Steen, Production Manager på Spoon och Alexandra Maritz, Social Media Manager på Preem.

Vinnarna kontaktas via e-post senast den 15 december 2021. Information om vilka som vunnit kommer även att publiceras på vasaloppet.preem.se och i sociala medier.

Tävlingen är öppen för alla, men du bör tro dig klara av att åka nio mil på längdskidor och ha viljan att träna och bli bättre.

Vinsten

Vinst i tävlingen utgår i form av:

 • träningsdagar med Gunde och två andra finalister den 13-14 januari 2022. Med ankomst 12 januari. Under träningsdagarna utmanar Gunde finalisterna i olika övningar.
 • en betald resa med tåg, buss eller bil till och från Mora, alternativt Orsa Grönklitt. Du bokar själv eventuell tåg- eller bussresa efter överenskommelse med Preem. Om den medverkande väljer att köra egen bil till träningstillfället utgår milersättning i form av presentkort på Preem;
 • två övernattningar i Mora i boende som bokas av Preem, eller vid snöbrist i Orsa Grönklitt;
 • middag på ankomstdagen, frukost, lunch och middag dag två, samt frukost och lunch under dag tre; samt
 • startplats i Vasaloppet söndagen den 6 mars 2022. Boende och resa bokas och bekostas av respektive vinnare.

Värdet av vinsten uppskattas till ca 5 000 kronor. Måltider och andra kostnader utöver de som har angivits ovan betalas av vinnaren själv.

Vinsten får inte överlåtas till någon annan person och får inte heller bytas ut mot pengar. Eventuell vinstskatt kan tillkomma och betalas i så fall av vinnaren själv.

Åtaganden och avtal

Träningsdagarna kommer att filmas och publiceras i sociala medier och på preem.se.

Som vinnare förbinder du dig till att:

 • delta under träningsdagarna med Gunde Svan den 13 januari 2022 till och med den 14 januari 2022 och infinna dig i Mora eller Orsa Grönklitt (efter överenskommelse) på eftermiddagen den 12 januari för uppstart inför träningsdagarna. Du kommer delta från och med klockan 16.00 den 12 januari till och med klockan 16.00 den 14 januari 2022.
 • åka Vasaloppet den 6 mars, eventuellt tillsammans med Gunde Svan.
 • acceptera att träningsdagarna och ditt deltagande i Vasaloppet dokumenteras genom video, text och stillbilder och att själv medverka på sådan video, text och stillbilder;
 • acceptera att bära Preemprofilerade kläder i samband med träning och tävling;
 • acceptera att video, text och stillbilder från träningstillfället och ditt deltagande i Vasaloppet publiceras i sociala medier och på preem.se; samt
 • acceptera att ditt namn och din bild kan komma att användas i Preems marknadsförings- och reklamkampanjer.

Som vinnare ska du ta med egen skidutrustning och lämplig träningsklädsel för längdskidåkning till träningsdagarna. Du förväntas själv sörja för att skidorna är i åkbart skick och vallade inför träningsdagarna med Gunde Svan samt inför Vasaloppet.

Om du skulle vinna tävlingen åtar du dig vidare att ingå ett avtal med Preem, som reglerar utnyttjandet av vinsten och ditt deltagande i Preems marknadsföringskampanjer. Avtalet kommer i huvudsak att reglera Preems nyttjanderätt till dokumentationen från träningstillfällena med Gunde Svan, samt ansvarsfrågan vid uppkomst av fysisk skada kopplad till träningstillfällena.

Behandling av personuppgifter

I samband med din medverkan i tävlingen kommer du att lämna vissa in personuppgifter till Preem, t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress samt övriga uppgifter som du tillhandahåller inom ramen för denna tävling. De personuppgifter som du lämnar in i samband med din medverkan i tävlingen kommer att användas av Preem för att hantera och administrera tävlingsbidragen, kontakta vinnarna och administrera priserna. Om du blir en av de tre utvalda vinnarna i tävlingen kommer även ditt tävlingsbidrag, samt dokumentation från träningstillfällena, publiceras på Preems sociala medier och hemsidan preem.se.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Preem och därmed kunna delta i tävlingen och det är enligt denna rättsliga grund Preem behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dessa villkor och tillämplig dataskyddslagstiftning. Preem kommer endast att behandla dina personuppgifter till dess att tävlingen är avslutad, och om du blir en av vinnarna, till dess att Preem avslutar sitt engagemang som huvudsponsor av Vasaloppet. Dokumentationen från träningstillfällena kommer därefter att ligga kvar på sociala medier.

Preem kommer att vara ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta Preem för information om vilka av dina personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingen, genom nedanstående kontaktuppgifter.

Genom att skriva till Preem AB (publ), DPO, 112 80 Stockholm, eller skicka e-post till dpo@preem.se, kan du begära att personuppgifter rättas eller tas bort. Du har rätt att en gång per år få information om hur personuppgifter används genom att skriftlig begära detta hos Preem.

Gör dig redo att tävla!

GÖR SÅ HÄR:

Fyll i fälten nedan och ladda upp en video på max 2 minuter där du visar vem du är som person och skidåkare och berättar varför du vill åka Vasaloppet med Gunde Svan. En jury med Gunde i spetsen kommer att välja tre finalister.

max 500 tecken
0 / 500
Som tävlande förbinder du dig att delta under två träningsdagar i Mora eller Orsa Grönklitt tillsammans med Gunde den 13–14 januari 2022, med samling dagen innan, samt att delta i Vasaloppet den 6 mars 2022. Du ger också Preem tillstånd att dokumentera träning och lopp i video, text och bild, samt distribuera materialet i marknadsföringssyfte.

Läs fullständiga villkor här