Tävlingsvillkor

Genom att delta i tävlingen godkänner och accepterar du dessa tävlingsregler och tävlingsvillkor.

Medverkande får skicka in max ett bidrag per person. Tävlingen är öppen till och med den 12 december 2021. Därefter kommer en jury att välja ut tre vinnare.

Juryn består av Gunde Svan; Johan Eriksson, VD på Vasaloppet; Lars-Petter Steen, Production Manager på Spoon och Alexandra Maritz, Social Media Manager på Preem.

Vinnarna kontaktas via e-post senast den 15 december 2021. Information om vilka som vunnit kommer även att publiceras på vasaloppet.preem.se och i sociala medier.

Tävlingen är öppen för alla, men du bör tro dig klara av att åka nio mil på längdskidor och ha viljan att träna och bli bättre.

Vinsten

Vinst i tävlingen utgår i form av:

Värdet av vinsten uppskattas till ca 5 000 kronor. Måltider och andra kostnader utöver de som har angivits ovan betalas av vinnaren själv.

Vinsten får inte överlåtas till någon annan person och får inte heller bytas ut mot pengar. Eventuell vinstskatt kan tillkomma och betalas i så fall av vinnaren själv.

Åtaganden och avtal

Träningsdagarna kommer att filmas och publiceras i sociala medier och på preem.se.

Som vinnare förbinder du dig till att:

Som vinnare ska du ta med egen skidutrustning och lämplig träningsklädsel för längdskidåkning till träningsdagarna. Du förväntas själv sörja för att skidorna är i åkbart skick och vallade inför träningsdagarna med Gunde Svan samt inför Vasaloppet.

Om du skulle vinna tävlingen åtar du dig vidare att ingå ett avtal med Preem, som reglerar utnyttjandet av vinsten och ditt deltagande i Preems marknadsföringskampanjer. Avtalet kommer i huvudsak att reglera Preems nyttjanderätt till dokumentationen från träningstillfällena med Gunde Svan, samt ansvarsfrågan vid uppkomst av fysisk skada kopplad till träningstillfällena.

Behandling av personuppgifter

I samband med din medverkan i tävlingen kommer du att lämna vissa in personuppgifter till Preem, t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress samt övriga uppgifter som du tillhandahåller inom ramen för denna tävling. De personuppgifter som du lämnar in i samband med din medverkan i tävlingen kommer att användas av Preem för att hantera och administrera tävlingsbidragen, kontakta vinnarna och administrera priserna. Om du blir en av de tre utvalda vinnarna i tävlingen kommer även ditt tävlingsbidrag, samt dokumentation från träningstillfällena, publiceras på Preems sociala medier och hemsidan preem.se.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Preem och därmed kunna delta i tävlingen och det är enligt denna rättsliga grund Preem behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dessa villkor och tillämplig dataskyddslagstiftning. Preem kommer endast att behandla dina personuppgifter till dess att tävlingen är avslutad, och om du blir en av vinnarna, till dess att Preem avslutar sitt engagemang som huvudsponsor av Vasaloppet. Dokumentationen från träningstillfällena kommer därefter att ligga kvar på sociala medier.

Preem kommer att vara ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta Preem för information om vilka av dina personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingen, genom nedanstående kontaktuppgifter.

Genom att skriva till Preem AB (publ), DPO, 112 80 Stockholm, eller skicka e-post till dpo@preem.se, kan du begära att personuppgifter rättas eller tas bort. Du har rätt att en gång per år få information om hur personuppgifter används genom att skriftlig begära detta hos Preem.